PUBLICATIONS

Selected Paper Series II: Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 2014

 

Editors: Meltem Özturan, Birgül Kutlu

 

CONTENTS

Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Afet Yönetim Sistemi .........................................

Can Aydın

1

Avapreneurship (Avatar Girişimcilik): Second Life Sanal Yaşam Dünyasında Girişimcilik

Sürecine İlişkin Bir Süreç Önerisi ...........................................................................................

Murat Gülmez, Eda Yaşa Özeltürkay, Saadet Sağtaş

 

16

Bilişim Teknolojilerinin Müze ve Müze Sergilemelerinde Kullanım Alanları .......................

Mutlu Erbay

30

Bulut Kütüphane: Kütüphanelerde Bulut Bilişim Çözümleri, Yazın İncelemesi ve

Uygulamadan Örnekler ............................................................................................................

Merve Tomor, Şenay Kesim, Erman Coşkun

 

46

Enerji Şebekelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı .............................

Alptekin Erkollar, Birgit Oberer

59

E-Ticaret Sistemleri İçin Bir Öneri Sistemi: Mahout ..............................................................

Hasan Dağ, Muhittin Işık, Işıl Yenidoğan

68

Foursquare Kullanımına Etki Eden Faktörler: Türkiye Örneği ...............................................

Birgül Kutlu Bayraktar, Aysun Bozanta, Mustafa Coşkun, Davut Dişçi

81

İlaç Sektöründe Tanıtım Faaliyetlerinin Doktor Tercihlerine Etkisi ve Benzetim

Modellemesi ............................................................................................................................

Sezay Demirbacak, Osman Darcan

 

94

İlköğretim Öğrencilerinin Dijital Tabanlı Oyun Bağımlılıklarının Analizi ve

Değerlendirilmesi ....................................................................................................................

Ayça Kurnaz, Dilek Karahoca, Adem Karahoca

 

108

İnternet Üzerinden Yayınlanan Canlı Videolar İçin Konuşma Tanıma Tekniği Kullanılarak Alt Yazı Oluşturulması ............................................................................................................

Kutan Koruyan

 

118

İş Süreçleri Modellemesinde Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler ............................................

Eray Uluhan, Mehmet N. Aydın

129

Karar Destek Sistemlerinin (KDS) Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi

Üzerine Bir Uygulama .............................................................................................................

Nilüfer Yurtay, Eyüp Akçetin, Alper Kılıç, Yüksel Yurtay, Emin Öztürk, Onur Alper Şahin

 

140

Ontoloji Tabanlı Makale Tavsiye Edici Sistem .......................................................................

Yasemin Gültepe, Serkan Peldek

161

Örgütsel Yeteneklerin Hastane Rezilyansı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma ............

Serkan Ada, Canan Gamze Bal

173

Servise Dayalı Gerçek Zamanlı Toplam Verimlilik Yönetim Sistemi ....................................

Alp Kut, Özge Kart

184

Stratejik Yönetimde Ortak Dil Oluşturma: Strateji Haritası Yöntemi ile Hedeflerin Aynı

Eksende Yayılımını Sağlamaya İlişkin Bir Uygulama ............................................................

Buket Besen

 

193

Türkçe Dil Eğitimi İçin Bir Zeki Öğretim Sistemi Tasarımı ve Gerçeklenmesi (TÜRKSÖZ).

Nursal Arıcı, Abdülkadir Karacı

205

Üniversitelerde Bilgi İşlemden Yönetim Bilişim Sistemlerine Geçiş: Mevcut Durum ve

Beklentiler ...............................................................................................................................

Muhammet Damar,  Erman Coşkun

 

216

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kullanılan Araç ve Yöntemlerin İncelenmesi ....................

Ebru Dilan, Mehmet Nafiz Aydın 

228

Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Yeni Bir İstatistiksel Bilgi Yönetimi Modeli ......................

Şadi Evren Şeker, Mehmet Hüseyin Temel

241